Bruksanvisning

Bruksanvisning

17759.jpg

För JANMEK:s syrgasutrustning Vid montering av gastub bakom hjulen på en rullstol, ändras balansen på stolen. Stolen får då en ökad tipprisk bakåt...